18 sep 2021

Nyhetsblad september 2021

2021-09-18 10:54

Nyhetsblad

Rapport från styrelsemöte 13 september 2021

Städdagen går av stapeln söndag den 17 oktober kl 11. Efter väl förrättat värv träffas vi på gården för att grilla korv.

Vi uppmanar alla att inte mata varken djur eller fåglar på balkongerna p g a nedskräpning och viss förstörelse.

Våra hissar skall renoveras under våren med början vecka 6. Hissarna moderniseras i tur och ordning under drygt tre veckor och kommer under arbetets gång att vara obrukbara. Detta sker enligt följande schema:

Hus 16, vecka 6-9.

Hus 18, vecka 10-13.

Hus 20, vecka 13-16

Slutbesiktning i vecka 17.

Styrelsen har gått sin årliga fastighetssyn och det gör vi för att hålla oss uppdaterade i förhållande till vår underhållsplan. Inga akuta ärenden uppmärksammades vid detta tillfälle.

Föreningen har ett nytt medlemsforum på vår hemsida. Logga in på www.kraftan.se för att ta kontakt och diskutera med era grannar. Kom ihåg att hålla god ton och ta hänsyn till alla medlemmar i era inlägg.

Tele 2, vår leverantör av TV-kanaler, gör ändringar i sitt grundutbud av kanaler. Från och med den 31 oktober kommer TV6 att ersättas av TV10. Vill man kunna se på TV6 måste man därmed i fortsättningen köpa ett utvidgat abonnemang av Tele2

//Styrelsen