31 okt 2021

Nyhetsblad oktober 2021

2021-10-31 11:21

Nyhetsblad

Rapport från styrelsemöte 25 oktober

Styrelsen vill tacka alla som har varit med och städat i våra hus! Det utfördes även uppgifter innan och efter städdagen av medlemmar som inte kunde vara med vid det tillfället.

Garantibesiktningen av vår innegård är nu genomförd med endast smärre anmärkningar vilka kommer att åtgärdas av Aronssons. Vi har fem års garanti på detta arbete.

Vi påminner om att våra hissar skall renoveras under våren med början vecka 6. Hissarna moderniseras i tur och ordning under drygt tre veckor och kommer under arbetets gång att vara obrukbara. Detta sker enligt följande schema:

Hus 16, vecka 6-9.

Hus 18, vecka 10-13.

Hus 20, vecka 13-16

Slutbesiktning i vecka 17.

Styrelsen vill uppmana alla att se till att matpåsarna stängs igen ordentligt och att de inte fylls till mer än hälften. Allt för att kunna ha god ordning i våra soprum och undvika dålig lukt och flugor.

Till sist är det viktigt med fungerande brandvarnare och att iaktta försiktighet med levande ljus framöver.

//Styrelsen