25 aug 2021

Nyhetsbrev augusti 2021

2021-08-25 09:17

Rapport från styrelsemöte 17/8 2021

Brandvarnare
Fastighetsgruppen har valt ut en brandvarnare som kommer att köpas in och distribueras till de som skrev upp sig på listan på årsstämman. OBS! Det är alla bostadsrättsinnehavares ansvar att med jämna mellanrum säkerställa att brandvarnaren är funktionsduglig.

Köplatser
På vår hemsida finns numera en särskild medlemssida som kräver inloggning, där bl a information om köplatser publiceras. Använd den e-postadress ni har registrerat hos föreningen och skapa ett eget lösenord genom att klicka på länken ”logga in” på www.kraftan.se.

Parkering
På gården mellan hus 16 och 18 är det inte tillåtet att parkera längre tid utan endast för i –och urlastning av bil.

Städdag
Söndagen den 17 oktober äger höstens städdag rum. Vi träffas på gården mellan hus 16 och 18 kl 11. Mer info kommer.

Nästa styrelsemöte är den 13 september 2021.

/Styrelsen Brf Kräftan 1620