19 jan 2022

Nyhetsblad januari 2022

2022-01-19 16:16

Nyhetsblad 1

Viktig information till alla boende i brf Kräftan 1620.

Tyvärr har några ekorrar byggt bo under taket på hus 20. Uppmärksamma grannar har sett ekorrarna klättra på fasaden och de har även tagit sig in på balkonger. Får vi inte bort djuren kan de göra stor skada eftersom de är gnagare och kan förstöra tätskikt, isolering, elkablar och t o m stora träbjälkar. De kan också föra med sig andra skadeinsekter.

För att inte locka djuren till våra hus ber vi alla att omedelbart sluta med all slags fågelmatning eller liknande.

Det behövs förstås även långsiktiga åtgärder och vi jobbar på det. Vi tackar för visad förståelse.


Vi påminner också om att våra hissar skall moderniseras under våren med början vecka 6. Hissarna moderniseras i tur och ordning under drygt tre veckor, och kommer under arbetets gång att vara obrukbara, enligt följande schema:

Hus 16, 9 februari - 4 mars

Hus 18, 7 mars - 29 mars

Hus 20, 30 mars - 22 april

Slutbesiktning sker under vecka 17.

// Styrelsen