7 feb 2022

Nyhetsblad februari 2022

2022-02-07 17:35

Nyhetsblad

Rapport från styrelsemöte 31 jan

Föreningens brandsläckare kommer att testas för att se att de är funktionsdugliga.

Våra hissrenoveringar startar nästa vecka med början i hus 16. Behöver du hjälp vid något tillfälle ber vi dig att fråga en granne. Alla kan vi hjälpas åt under denna period.

Vi har problem med fåglar som bygger bo i ventilationsfack. Vi ber våra medlemmar att kontrollera att gallren är hela. Vid de element som har ventil för till-luft finns ett ventilationsfack med galler som sitter under fönsterblecket och det går att känna med handen om gallret är helt. Om så inte är fallet ber vi er att höra av er till styrelsen.

Söndag den 24 april kl 11 är det vår gemensamma städdag.

Torsdagen den 12 maj kl 18.30 är det årsmöte. Vid stämman väljs föreningens styrelse. Är du intresserad av styrelsearbete, eller vill föreslå någon granne? Kan du inte just nu, men är nyfiken på att delta lite längre fram? Hör gärna av dig till valberedningen:

Anna_Malin Karlsson (sammankallande), hus 20, annamalink@ gmail.com, Sebastian Osorio, hus 18, sebaoso@gmail.com, Ann Thörn, hus 16, ann.m.thorn@gmail.com

//Styrelsen